Folketingsbilag 23. juni 2022 - 23. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 254

Orientering om aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlig, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 645

Vil ministeren be- eller afkræfte, at der angiveligt er blevet fjernet en containerscanner i Aarhus Havn, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorfor den pågældende containerscanner er blevet fjernet, og hvordan den vigtige kontrol på havnen kan foregå uden scanneren?

Spm. 646

Vil ministeren oplyse, hvor meget udenlandske studerende fra EU og tredjeverdenslande skylder Danmark i misligholdte SU-lån?

Spm. 647

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en procentdel af udenlandske studerende der tilbagebetaler deres SU-lån fuldt ud og rettidigt?

Spm. 648

Vil ministeren oplyse, hvor meget af de misligholdte SU-lån der er blevet inddrevet i henholdsvis 2021 og 2022 blandt udenlandske studerende fra EU og tredjeverdenslande?

Spm. 649

Hvor mange indberetninger har Motorstyrelsen modtaget gennem deres whistleblowerordning, siden den blev indført, og hvor mange indberetninger er der blevet fulgt op på?

Spm. 650

Der har de seneste måneder været omtaler af en række leasingselskaber, som bevidst eller ubevidst omgår lovgivningen og dermed unddrager statskassen for indtægter fra forholdsmæssig registreringsafgift. Hvor stort et beløb mener ministeren, at statskassen går glip af, og hvad agter ministeren at gøre ved dette potentielt manglende provenu til den danske statskasse?

Spm. 651

Der har i de seneste måneder i dagspressen været historier om luksusbiler, som kører rundt på danske veje uden at betale registreringsafgift. Vil ministeren oplyse, hvordan det kan lade sig gøre?

Spm. 652

Vil ministeren overveje at indføre en model i lighed med den model, der allerede findes ved eksport af biler, så ingen biler kan køre rundt på de danske veje uden at betale afgift?

Spm. 653

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 677 (folketingsåret 2019-20) kommentere artiklen ”Tusindvis af gamere risikerer skattesmæk: - Jeg har gjort, hvad jeg kunne, men jeg er da lidt nervøs” på tv2.dk den 3. juni 2022 og i forlængelse heraf redegøre for, hvorfor skins angiveligt ikke er omfattet af brugtmomsordningen, når nu brugtmomsordningen er en særlig ordning, der kan anvendes af virksomheder, der videresælger brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, der i øvrigt er sammenlignelige med skins? Vil ministeren endvidere redegøre for, om salg af såkaldte ”Non-fungible Tokens” (NFTs) er omfattet af brugtmomsordningen? Og vil ministeren endelig i forlængelse af de foregående spørgsmål og den refererede artikel tilkendegive, om ministeren finder det rimeligt, at skins ikke er omfattet af ordningen, og om ministeren på den baggrund vil sørge for, at skins og evt. NFTs fremover omfattes?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.