Folketingsbilag 24. januar 2022 - 24. januar 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvilken del af Rigsfællesskabet der modtager indbetalinger af moms til reklamer på sociale medier for henholdsvis Færøerne og Grønland, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 153

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. december 2021 fra KPMG Acor Tax om fortolkningsspørgsmålet i selskabsskattelovens § 3, stk. 2 med lov nr. 1179 af 8. juni 2021, jf. SAU alm. del - bilag 74.

Spm. 198

Vil ministeren redegøre for, om danskere ansat ved offentlige institutioner som f.eks. universiteter i Sverige, bosat i Danmark bliver beskattet efter Øresundsaftalen, og i benægtende fald oplyse om ministeren finder, at det er rimeligt, at offentligt ansatte er undtaget af Øresundsaftalen, og om han vil arbejde for at også offentligt ansatte omfattes af Øresundsaftalen?

Spm. 199

Vil ministeren redegøre for skattereglerne for danskere ansat ved en offentlig institution i Sverige, men bosat i Danmark?

Spm. 201

Vil ministeren redegøre for, om Københavns kommune har fået at vide, at de ikke kan sænke dækningsafgiften i 2022 før lovforslag nr. L 88 var vedtaget?

Spm. 204

Vil ministeren kommentere henvendelse af 1. januar 2022 fra Claus Hedegaard Sørensen om urimelige og uhensigtsmæssige skatteregler for offentligt ansatte Øresundspendlere, jf. SAU alm. del – bilag 100, herunder besvare spørgsmålene i henvendelsen?

Spm. 252

Vil ministeren redegøre for de samlede omkostninger til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?

Spm. 292

Vil ministeren redegøre for, hvilke af de lande, der ikke har tilsluttet sig OECD-aftalen af 8. oktober 2021 om bl.a. en global minimumsbeskatning, som ministeren er nervøs for, ville kunne tiltrække danske rederier, såfremt aftalen også omfattede en minimumsbeskatning af rederivirksomhed?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.