Folketingsbilag 25. januar 2021 - 25. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører om bemærkninger til høringsskema og høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 32

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf

Spm. 33

Spm., om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 33.docx

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Spm. om at redegøre for de forhold, der er forbedret for små og mellemstore virksomheder sammenlignet med tredje kvartal af 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 18.docx

Spm. 19

Spm. om hvilke muligheder, der er for at imødekomme de udfordringer, som soloselvstændige og andre små og mellemstore virksomheder står overfor i forbindelse med momsbetalingen den 1. marts 2021, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 19.docx

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis 3. behandlingen af de dele af lovforslaget som omhandler undskyldelse af betaling af regeringsafgift udskydes til den 23. februar, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 139 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere, der risikere at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 23.docx

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 20. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om, hvordan justeringen af reglerne for beskatningen af vindmølle- og solcelleparceller forventes at påvirke investeringer i grøn energi, til skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Bilag

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis tredjebehandlingen af de dele af lovforslaget, som omhandler udskydelse af betaling af regeringsafgift, udskydes til den 23. februar, fra skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål og svar

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis tredjebehandlingen af de dele af lovforslaget, som omhandler udskydelse af betaling af regeringsafgift, udskydes til den 23. februar, fra skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere der risikerer at gå konkurs, til skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere der risikerer at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 167

Vil ministeren oplyse, hvorfor det ikke er en mere fair løsning at ændre de pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomster (hvis disse lande findes) i stedet for at lade beskatningen gå ud over selskaber, som man gerne vil undtage, men ikke kan undtage af hensyn til EU's statsstøtteregler?

Spm. 168

Er ministeren enig i, at Danmark allerede kan nægte anvendelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis skatteyderen alene har indrettet sig med det formål at opnå skattefordele efter overenskomsten?

Spm. 176

Vil ministeren redegøre for udviklingen af beslaglagte illegale cigaretter i Danmark for perioden 2015-2020 på månedsbasis?

Spm. 178

Vil ministeren redegøre for, hvor mange illegale cigaretter – opgjort i stykantal – der er blevet beslaglagt af myndighederne i perioden 2015-2020?

Spm. 179

Vil ministeren for perioden 2015-2020 redegøre for omfanget af smugling af afgiftspligtige varer fra Sverige til Danmark, såsom chokolade, slik, alkohol, tobak m.m.?

Spm. 183

Vil ministeren redegøre for udviklingen af smuglercigaretter, der smugles til Danmark fra eller via Sverige i perioden 2015-2020? Endvidere bedes oplyst, hvordan ministeren forventer dette udvikler sig efter næste tobaksafgiftsstigning den 1. januar 2022?

Spm. 189

Vil ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der i perioden 2015-2020 årligt har været afsat i Toldstyrelsen til at bekæmpe smugling af cigaretter?

Spm. 196

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 5/2020 om beslutningsfasen i statslige it-projekter, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?

Spm. 218

Hvordan forholder ministeren sig til, at flere danskere med arbejde i Sverige ikke kan leve op til Øresundsaftalens 50 pct.-regel som følge af myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19 og dermed beskattes hårdere, såfremt de følger anbefalingerne?

Spm. 219

Vil ministeren redegøre for, om man vil indføre en midlertidig lempelse af 50 pct.-reglen, så længe myndighedernes anbefalinger forhindrer øresundspendlere i at opfylde reglen?

Spm. 220

Det forventes, at elbiler i lande uden registreringsafgift i fremtiden ikke vil være dyrere for forbrugerne, når anskaffelses- og driftsomkostninger lægges sammen, end benzin- og dieselbiler er. Ministeren bedes redegøre for, om dette punkt nogensinde nås i Danmark med aftalen om at indføre 80 pct. af normal registreringsafgift på anskaffelse af elbiler frem mod år 2030?

Spm. 226

Vil ministeren fremsætte et lovforslag om afskaffelse af transfer pricing-dokumentationskrav ved handel mellem danske koncernselskaber med virkning fra indkomståret 2020 med almindelig selvangivelsesfrist den 30. juni 2021?

Spm. 231

Overvejer ministeren at udskyde momsfristerne for den 1. marts 2021, og vil ministeren begrunde sine overvejelser i forbindelse med at udskyde momsfristerne til senere end den 1. marts 2021?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.