Folketingsbilag 25. januar 2022 - 25. januar 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 23

Spm. om at Skatteministeriet ”efter nærmere overvejelser” ser anderledes på stand still-bestemmelsen, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 202

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk, der var beskæftiget i Vurderingsstyrelsen på følgende tidspunkter:- Pr. 1. januar 2013 (dengang en del af SKAT)- Pr. 1. juli 2018 (ved etableringen af Vurderingsstyrelsen- Pr. 1. januar 2022?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.