Folketingsbilag 28. september 2021 - 28. september 2021

Almindelig del

Bilag

Bilag 341

Orientering om afrapportering af den fælles myndighedsindsats 2012 til og med 1. halvår 2021, fra beskæftigelsesministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.