Folketingsbilag 30. januar 2023 - 30. januar 2023

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 39

Vil ministeren kommentere artiklen "Udlændinge stikker af fra SU-regningen: Gælden er steget til 1,3 milliarder kroner”, bragt på dr.dk, den 16. januar 2023, og vil ministeren fremsende en tabel over nationaliteterne for de 13.000 herboende og 5.000 udrejste udlændinge med forfalden SU-gæld med angivelse af, om gælden er til SU-lån eller tilbagebetalingskrav?

Spm. 60

Vil ministeren skønne over omfanget af unge, der ikke kan få læreplads som frisørelev, fordi frisørvirksomhederne er presset af eftervirkningerne af coronapandemien eller er gået konkurs? Der henvises til SAU alm. del – bilag 27.

Spm. 61

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser af at sænke bo- og gaveafgiften fra 15 pct. og ned til 0 pct. opdelt på effekten pr. pct. der reduceres? Svaret bedes opgjort umiddelbart, samt efter tilbageløb og tilbageløb og adfærd.

Spm. 62

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser af at indføre et retskrav på nedenstående værdiansættelsesmetoder, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 137 (2021-22), og samtidig sænke i) generationsskifteskatten, ii) den samlede bo- og gaveafgift, fra 15 pct. til 10 pct.?a) Retskrav på formueskattekursenb) Retskrav på nuværende aktie- og goodwillcirkulærerc) Retskrav på justerede aktie- og goodwillcirkulærer og uden nedslagd) Retskrav på justerede aktie- og goodwillcirkulærer med nedslag på 30 pct. af goodwillværdiene) Retskrav på justerede aktie- og goodwillcirkulærer med nedslag på 20 pct. af den samlede værdi. Svaret bedes opgjort umiddelbart, samt efter tilbageløb og tilbageløb og adfærd.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.