Folketingsbilag 30. juni 2022 - 30. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 259

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et fradrag til mindskelse af den skattemæssige forskel mellem gæld og egenkapital (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, »DEBRA«) og om reduktion af fradragsretten for renter, COM(2022) 216, fra skatteministeren

Bilag 260

Statusnotater for gælds- og opkrævningsområderne samt implementeringen af EU-krav på told- og momsområderne, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 627

Anerkender ministeren, at det vil føre til markant CO2-lækage, hvis danske fiskere pålægges en CO2-afgift på kort sigt?

Spm. 638

Vil ministeren oplyse, om det vil ændre på finansieringen og regeringens beregninger af provenuvirkninger af OECD-aftalen af 8. oktober 2021 om international beskatning, hvis implementeringen af OECD-aftalen udskydes til 2024?

Spm. 645

Vil ministeren be- eller afkræfte, at der angiveligt er blevet fjernet en containerscanner i Aarhus Havn, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorfor den pågældende containerscanner er blevet fjernet, og hvordan den vigtige kontrol på havnen kan foregå uden scanneren?

Spm. 657

Såfremt et opdateret provenuskøn ved regeringens forslag om lagerbeskatning af ejendomme leder til et højere varigt provenu end de forudsatte 850 mio. kr., bedes ministeren oplyse, hvor meget man kan hæve minimumsgrænsen på nu 100 mio. kr. til for at opnå den oprindelige provenuforudsætning på 850 mio. kr. Ministeren bedes i tillæg til ovenstående ligeledes oplyse, hvor mange virksomheder der vil udelades af lagerbeskatning ved at hæve minimumsgrænsen hertil.

Spm. 658

Ministeren bedes oplyse forventningen til lagerskattens omfang relativt til virksomhedernes frie cashflow.

Spm. 659

Provenuskønnet på varige 850 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb er baseret på en forventning om, at lagerskatten vil omfatte ejendomsværdier for 350 mia. kr. Denne opgørelse er foretaget med betydelig usikkerhed på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af mængden af bygninger. En alternativ måde at opgøre ejendomsværdier på ville være at tage udgangspunkt i virksomhedernes regnskaber, hvor ejendommene rent faktisk optræder som værdier. Kan ministeren oplyse de forventede omfattede ejendomsværdier og provenuskøn på baggrund af denne metode?

Spm. 660

Hvordan har den relative udvikling i spillemarkedet været siden liberaliseringen i 2012 for de fire områder onlinekasino, landbaserede kasinoer, væddemål og landbaserede spilleautomater set i forhold til omsætningen (BSI), spilafgifter og forholdet imellem disse to? Og hvordan vurderer ministeren, at fordelingen på spilmarkedet og afgiftsprovenuet vil se ud om fem år med den nuværende udvikling med afsæt i de forskellige afgiftssatser, der i dag er for de fire områder?

Spm. 661

Vil ministeren arbejde for, at de landbaserede spilleautomater får samme udviklingsmuligheder som de tilsvarende onlinespil f.eks. i form af muligheden for at opstille serverbaserede spilleautomater, der bl.a. vil ligestille mulighederne for spiltyper, afgiften og muligheden for selvudelukkelse i Rofus?

Spm. 662

Mener ministeren, at det er rimeligt, at landbaserede spilleautomater i dag betaler op til 71 pct. i spilafgift, og at landbaserede kasinoer betaler op til 75 pct. i spilafgift, når lignende onlinespil betaler 28 pct. i spilafgift?

Spm. 663

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af udenlandske studerendes SU-lån der misligholdes sammenlignet med andelen af danske studerendes SU-lån?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.