Folketingsbilag 22. april 2021 - 22. april 2021

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).
Vedtaget den 22. april 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 22/4-21 fra Danske Skatteadvokater om oplæg fra ekspertmøde den 22. april 2021 i Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om kommentar til Danske Skatteadvokaters oplæg fra ekspertmøde den 22/4-21, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 216

Orientering om, at Skatteforvaltningens har forhandlet en ny tillægsaftale med den ene af Skatteforvaltningens leverandører (DXC) af de såkaldte legacy-it-systemer

Bilag 217

Henvendelser af 20. og 22. april 2021 fra BOIHUS, Mads Larsen om beskatning af rendegraver og traktor (Ligningslovens § 16)

Bilag 218

Henvendelse af 22/4-21 fra Ennogie ApS om præsentation fra foretræde den 22/4-21 om mulighed for fradrag forsolcelleintegrerede tage

Spørgsmål og svar

Spm. 373

Ministeren bedes redegøre for, om danske myndigheder vil tage kontakt til Deutsche Bank med henblik på at få tilbagebetalt midler, der tilsyneladende er udbetalt som følge af ren og skær udbytteskattespekulation, da et lille fransk selskab i Paris via Deutsche Bank tilbage i 2006 bad Skat om at udbetale over en halv milliard danske kroner i refusion af udbytteskat. Der henvises i denne forbindelse til artiklen ”Deutsche Bank bag udbyttespekulation mod Danmark allerede tilbage i 00'erne” fra den 12. marts 2021 på DR’s hjemmeside.

Spm. 381

Kan ministeren oplyse det samlede beløb for svindel med udbytteskat imod den danske stat, hvis man medtager perioden før 2010, som DR har sat fokus på i P1 dokumentaren ”De hemmelige aktionærer, hvor det fremgår at et selskab snød for 574 millioner kroner?” Spørgsmålet stilles på baggrund af artiklen ”Afsløring: Deutsche Bank bag udbyttespekulation mod Danmark allerede tilbage i 00'erne” på dr.dk.

Spm. 461

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra Ennogie ApS anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 22. april 2021 om mulighed for fradrag for solcelleintegrerede tage, jf. SAU alm. del - bilag 218.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.